Index slovanských studií

s plným textem

 

 

 

Černá Hora


 Název: Lingua Montenegrina: časopis za jezikoslovna književna i kultura pitanja
Vydavatel: Institut za crnogorski jezik i jezikoslovlje "Vojislav P. Nikčević"
První datum zveřejnění: 2008
ISSN: 1800-7007
Frekvence: Dvakrát ročně
Roky indexovány: Retrospektivní čísla. Pouze bibliografické údaje
 Název: Matica: časopis za društvena pitanja, nauku i kulturu
Vydavatel: Matica crnogorska
První datum zveřejnění: 2000
ISSN: 1450-9059
Frekvence: Čtvrtletně
Roky indexovány: Retrospektivní čísla. Pouze bibliografické údaje